Εξεταστέα Υλη Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Ιούνιος 2021

Η εξεταστέα Ύλη στο μάθημα «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» (εξεταστική Ιουνίου 2021) είναι το βιβλίο «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις» των Η. Πιτόσκα- Ν. Σαριαννίδη, εκτός από το 4ο Κεφάλαιο (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ).