Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Νέα

 • Αποτελέσματα Επιλογής Γραμματέως στο ΜΠΣ Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων

  α/α ΑΦΜ (4 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ) ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ   ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  1 4516 400 100   400   800 1000 2700 1
  2 7470 100 150   0   1000 500 1750 2
  3 4815 400 150   400   770 0 1720 3
  4 6687 400 150   0   750 0 1300 4
  5 3690 200 150   0   840 0 1190 5

  Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν την διενέργεια ενστάσεως να την καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα 17/12/2018  12:00 π.μ  στην Γραμματεία Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Υποσέλιδο

Panorama 2.resized

Διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Πρόεδρος Τμήματος:

Δριτσάκη Χάϊδω

Τηλ. Επικοινωνίας:

24610 68222 (Γραμματεία)
24610 68184 (Πρόεδρος Τμήματος)

Τηλ 24610 68222 / 68207

Fax 24610 33521

E-mail  sec-loxri@teiwm.gr

           sec-logist@teiwm.gr