Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Νέα

 • Πρόσληψη γραμματέα ΜΠΣ Φοροτεχνικής και Νομοθεσίας Επιχειρήσεων

  Για την πρόσληψη Γραμματέα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φοροτεχνικής και Νομοθεσία Επιχειρήσεων» παρακαλούνται οι έχοντες τα προσόντα να καταθέσουν  στην Γραμματεία του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μέχρι την Τρίτη 11/12/2018 τον φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά

  Α) Αίτηση

  Β) Βεβαίωση σπουδών

  Γ) Γνώσεις Αγγλικών επιπέδου Β2

  Δ) Βεβαίωση Πολυτεκνίας

  Ε) Ε1

  Στ) Βεβαίωση ECDL για γνώσεις Πληροφορικής

  Ζ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον 9 μηνών

Υποσέλιδο

Panorama 2.resized

Διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Πρόεδρος Τμήματος:

Δριτσάκη Χάϊδω

Τηλ. Επικοινωνίας:

24610 68222 (Γραμματεία)
24610 68184 (Πρόεδρος Τμήματος)

Τηλ 24610 68222 / 68207

Fax 24610 33521

E-mail  sec-loxri@teiwm.gr

           sec-logist@teiwm.gr