Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Νέα

 • Κατατακτήριες ΛΧ 2018-19

  Τμήμα-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  Ανακοινώνεται στους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για τις κατατακτήριες εξετάσεις, ότι οι εξετάσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν την ΔΕΥΤΕΡΑ 03/12/2018 στο ΜΙΚΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ως εξής :

  9.00 - 11.00 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

  11.00 - 13.00 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 

  13.00 - 15.00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Από τη Γραμματεία  

   
   ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

  1ο ΜΑΘΗΜΑ "ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"
  1. Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
  2. Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία στην αγορά
  3. Ελαστικότητες (Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς, σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης, εισοδηματική ελαστικότητα)
  4. Θεωρία κατανάλωσης (Συμπεριφορά καταναλωτή)
  5. Θεωρία παραγωγής (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια περίοδος)
  6. Δομή της αγοράς (Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο)

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  " Κιόχος, Π., Παπανικολάου Γ. και Κιόχος Α. (2013) "Σύγχρονη Μικροοικονομική Ανάλυση", Εκδόσεις Ελένη Κιόχου, Αθήνα
  " BadeR. ,Parkin, M. (2010) "Μικροοικονομική θεωρία και πρακτική", Επιστ. Επιμέλεια Μπουρλάκης Κ., Χατζηδημητρίου, Ι., Εκδόσεις Rosili, Αθήνα
  " Mankiw, G.T.,Taylor, M.P. (2016) "Οικονομική - Μικροοικονομική", Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα

  2ο ΜΑΘΗΜΑ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
  " Ρόλος οικονομικών οργανισμών
  " Διακρίσεις επιχειρήσεων
  " Νομική μορφή επιχειρήσεων
  " Συνασπισμοί
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  " Επιχειρησιακές λειτουργίες 
  " Εξωτερικό περιβάλλον 
  " Ενδιάμεσο περιβάλλον
  " Εσωτερικό περιβάλλον
  ΣΧΕ?ΙΑΣΜΟΣ 
  " Έννοια & φύση του σχεδιασμού
  " Θεμελιώδη χαρακτηριστικά 
  " Είδη σχεδίων & προγραμμάτων
  " Στρατηγικός σχεδιασμός 
  " Αποστολή της επιχείρησης
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
  " Οργανόγραμμα 
  " Σχεδί αση εργασίας- φύση & χαρακτηριστικά 
  " Καταμερισμός & Εξειδίκευση 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΚΑΘΟ?ΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
  " Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων 
  " Σχεδιασμός ανθρώπινων πόρων
  " Στρατολόγηση- επιλογή προσωπικού
  " Ηγεσία
  " Ηγεσία & μάνατζμεντ

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
  " ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ι. (2017) "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, ISBN: 978-618-83394-0-8
  " Kinicki A., Williams B. (2017) "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
  Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε. ISBN: 9789604587025
  " ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ Χ. (2012) "ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"
  Εκδότης: ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ, Ε.Ε.ISBN: 978-960-8065-91-8

  3ο ΜΑΘΗΜΑ "ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι"
  Περιγραφική Στατιστική Μέση Τιμή, Επικρατούσα Τιμή, Διάμεσος, Τεταρτημόριο, Μέτρα μεταβλητότητας, Εύρος δείγματος, εταρτομοριακή απόκλιση, Διασπορά, Τυπική απόκλιση, Συντελεστής μεταβλητότητας, μέτρα ασυμμετρίας, μέτρα κύρτωσης.

  Στοιχεία Συνδυαστικής
  Στοιχεία Συνδυαστικής
  Μεταθέσεις, Συνδυασμοί
  Θεωρία Πιθανοτήτων
  Τυχαίο πείραμα, Γεγονός-ενδεχόμενο, Δειγματοχώρος.Πράξεις ενδεχομένων, ορισμός πιθανότητας, Αξιωματική θεμελίωση των πιθανοτήτων, Η πιθανότητα ως όριο της σχετικής συχνότητας.
  Τυχαία Μεταβλητή και Θεωρητικές Κατανομές
  Διαστήματα Εμπιστοσύνης 

  Ενδεικτικό Βιβλίο : 
  Κοντέος Γ , Σαριαννίδης Ν. "Στατιστική", Εκδόσεις: Κοντέος Γ , Σαριαννίδης Ν. 

Υποσέλιδο

Panorama 2.resized

Διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Πρόεδρος Τμήματος:

Δριτσάκη Χάϊδω

Τηλ. Επικοινωνίας:

24610 68222 (Γραμματεία)
24610 68184 (Πρόεδρος Τμήματος)

Τηλ 24610 68222 / 68207

Fax 24610 33521

E-mail  sec-loxri@teiwm.gr

           sec-logist@teiwm.gr